Rodeo vs. Western (pokračování)

Přínášíme Vám slíbené pokračování našeho seriálu o rodeu. Druhá část je věnována popisu jednotlivých disciplín.

Soutěžní disciplíny...

Jízda na divokém neosedlaném koni

Jezdec se ocitá přímo uprostřed půltunového, točícího se a vyhazujícího tornáda s úmyslem vydržet osmivteřinovou jízdu bez jakýchkoliv vylepšení jako je sedlo, otěže či třmeny. Jediné, čeho se může držet, je provaz ze surové kůže obtočený přímo za rameny koně. Rozhodčí mohou udělit až 50 bodů jak koni, tak i jezdci. Sledují schopnost vyhazování a sílu u koně, stejně jako jezdcovu sílu, řízení a pobízení koně. Jako v každé časově limitované soutěži i tady může být jezdec diskvalifikován za vyhození ze sedla nebo dotknutí se volnou rukou sebe nebo zvířete.

 

Pokládání býka

V této nejznámější zkoušce síly v rodeu se soutěžící snaží povalit vola, který váží průměrně tři až pětkrát více než jezdec – tzv. bulldogger. Druhý jezdec, tzv. hazer, udržuje vola na rovné čáře. Bulldogger musí vola, který při startu dostává náskok, dohonit, v nejvyšší rychlosti sklouznout z koně a chytit ho za rohy. Když skočí na zem, zapře se patami, čímž vola zastaví, a vlastní vahou ho povalí na zem. Rozhodčí zastaví stopky až tehdy, když vůl leží na boku a všechny čtyři nohy mu směřují jedním směrem. Jako ve všech soutěžích s měřeným časem by rozbití závory přidalo soutěžícímu 10 trestných vteřin.

 

Lasování ve dvojici

Je to jediná disciplína rodea, kde dva kovbojové soutěží jako partneři a dělí se o vítězství, nebo porážku. První kovboj, tzv. header, chytne do lasa rohy vola a zabočí doleva. Potom se zapojí druhý kovboj, tzv. heeler, který musí odlasovat obě zadní nohy, což je jeden z nejobtížnějších manévrů v rodeu.

 

Po zachycení vola musí jezdci obtočit svá lasa kolem hrušky sedla, tzv. dally. Stopky se zastavují v okamžiku, kdy jsou obě lasa napnutá a oba kovbojové otočení tvářemi k sobě. Za rozbití závory se uděluje penalizace 10 vteřin, za zachycení pouze jedné zadní nohy vola 5 vteřin.

 

Jízda na divokém osedlaném koni

Tato klasická disciplína rodea je náročná na styl a přesnost, která vyžaduje téměř perfektní časování. K získání bodů musí jezdec zůstat v sedle vyhazujícího koně 8 vteřin. K získání nejvyššího skóre musí jet s elegancí a plynulostí tanečníka.

 

Kovboj používá sedlo se třmeny uznané PRCA a 6 stop (cca 1,8 m) dlouhou pletenou otěž, kterou drží jen jednou rukou. Jezdec je diskvalifikován, jestliže se dotkne volnou rukou sebe, koně nebo výstroje. Ideální jízda by soutěžícímu přinesla 100 bodů, ale toho ještě nikdo nedosáhl.

 

Lasování telete

Původní rančerská práce, chytání telat kvůli značkování nebo veterinárnímu ošetření, se vyvinula v jednu z nejrychlejších a nejzajímavějších disciplín profesionálního rodea. Tele dostává při startu náskok, který se určuje podle rozměrů kolbiště, a musí dosáhnout stanovené linie. Teprve potom může kovboj na koni začít své pronásledování. Kovboj, který tzv. rozbije závoru (to znamená, že opustí startovní box příliš brzy), dostává penalizaci 10 vteřin.

 

Jakmile jezdec vjede do arény, musí chytit své tele do lasa, seskočit z koně a doběhnout k teleti, povalit stokilové zvíře na zem, vzít mu tři nohy a svázat je 6 stop (cca 1,8 m) dlouhým provázkem a nakonec zvednout ruce nad hlavu, to je signál pro zastavení stopek.

 

Jízda kolem barelů pro ženy

Tato disciplína prověřuje hbitost a rychlost koně a také jezdcovy schopnosti ovládat koně. Kůň s jezdcem obíhá kolem tří barelů umístěných do trojúhelníku. Závod začíná i končí na stejném místě. Převrácení barelu během jízdy stojí jezdce 5 trestných vteřin a oběhnutí barelů v nesprávném pořadí může vést k diskvalifikaci. K měření uplynulého času mezi startovní/cílovou čarou jsou používány elektronické stopky s přesností setiny vteřiny.

 

Jízda na býku

Je to jedna z nejnebezpečnějších a zároveň nejpopulárnějších disciplín profesionálního rodea. Jezdec na býku si pro větší bezpečnost omotává kolem ruky, na které má rukavici, ještě plochý splétaný provaz. Stejně jako v ostatních jezdeckých disciplínách je nejvyšší skóre 100 bodů za osmivteřinovou jízdu. Jezdec je diskvalifikován za dotknutí se během jízdy zvířete, sebe nebo svého vybavení.

 

Souboj s býkem

Úkol tzv. bullfightera je jasně patrný z jeho speciality: Pouští se do přímého souboje s podrážděným a nebezpečným býkem, ať už proto aby vysvobodil jezdce, který z býka seskočil, nebo aby dokázal vlastní statečnost a hbitost.

 

Tato disciplína vznikla původně jako pouhá ochrana jezdců na býku. Ale jak bullfighteři zdokonalovali svou techniku, z pouhé speciality se vyvinula samostatná disciplína, na kterou jsou býci chováni speciálně proto, aby byli rychlejší a hbitější než průměrný vyhazovací býk.

 

Smluvní dobytkáři

Nutno podotknout, že rodeo by neexistovalo bez zvířat. PRCA si toho je vědoma a hospodářských zvířat, která dělají z rodea jeden z nejvíc vzrušujících sportů současnosti, si vysoce cení. O tato zvířata se starají a chovají je smluvní dobytkáři, kterými jsou specializovaní rančeři, kteří se živí chovem dobytka a jeho poskytováním na rodea.

 

Téměř 90 smluvních dobytkářů PRCA poskytuje zvířata pro více než 700 rodeí schválených PRCA každý rok. Hospodářská zvířata – zahrnující divoké koně, býky, voly a telata – dostávají stálou péči. Smluvní dobytkář vkládá do chovu poměrně hodně peněz, někteří vlastní až 600 koní a býků osamoceně.

 

Schůze rodea

Rodea schválená PRCA se každoročně pořádají napříč Spojenými státy ve více než 700 lokalitách. V těchto lokalitách vynakládají dobrovolníci nekonečné množství úsilí na pořádání schůzí, které  mají za úkol naplánovat, zorganizovat a uspořádat profesionální rodeo. V mnoha případech mají místní charita a městské projekty příjem přímo z těchto lokálně financovaných rodeí PRCA.

 

Moderátoři rodea

Další nepostradatelnou složkou profesionálně pořádaného rodea je místní komentátor rodea. Tito mistři obřadů vítají diváky, představují každou disciplínu, během soutěží povzbuzují a k rodeu přidávají barvitý komentář. Moderátoři rodea, hlasy PRCA, jsou školení profesionálové, kteří se snaží co nejlépe pobavit fanoušky rodea.

 

Ostatní smluvní personál

K úspěchu rodea je nezbytný také tým vedoucích pracovníků včetně pomocníků kovbojů (při nasedání a sesedání, upravování výstroje a otevírání branky), bavičů publika, časoměřičů a sekretářek. Mnoho z těchto nadšenců pracuje nespočet hodin v zákulisí a stará se o hladký průběh rodea.

 

 

Z originálních materiálů PRCA pro Vás přeložila Anička Wolfová.

Přidáno: 07.12.2008
;